systemutveckling

Nyheter

2009-05-16

Bygger nytt företag här, ursäkta röran

Systemutveckling

DL IT Konsult har lång erfarenhet av systemutveckling i alla dess former. Systemutveckling är ett brett område som spänner över många olika språk och system. Så vare sig det handlar om systemutveckling i C/C++, C#, Visual Basic, Visual Basic .Net, ASP, ASP .Net, PHP eller Java så har vi kompetensen att hjälpa er förverkliga era drömmar. Vi kan hjälpa dig med lösningar för flera olika plattformar så som Windows, UNIX, OSX, Windows Mobile, Symbian, iPhone osv Vi jobbar utifrån det som passar ert företag och er produkt bäst och tvingar inte på er något bara för att det passar oss.

Projektmodeller

Vi har stor erfarenhet av utveckling med Agila metoder så som SCRUM och ser en stor fördel i dessa för våra kunder. Men om den traditionella vattenfallsmodellen passar er bättre så har vi inga problem att jobba enligt den.

Vattenfallsmodellen

Vattenfallsmodellen går ut på att man bygger ett datorsystem i strikta steg som vart och ett avslutas innan man påbörjar nästa. Typiska steg är att man börjar med kravinsamling och kravspecifikation och när dessa är på plats följer implementering av kraven, dvs programmeringen. När allt är färdigprogrammerat genomgår programmet grundliga tester för att därefter paketeras och driftsättas. Denna process liknar man ofta vid en serie av vattenfall. När man tagit sig genom ett fall (ett steg) är det väldigt svårt att gå tillbaka och göra om. Om man hittar brister i kraven under testerna, kostar det stora resurser att rätta till detta, det finns risk för att stora delar av systemet måste skrivas om för att komma tillrätta med feltänket. Dessutom är Vattenfallsmodellen okänslig mot förändringar i omvärlden som oundvikligen sker under projektets gång.

Agil systemutveckling

Agil systemutveckling innebär att man under intensiv kunddialog och inkrementell programutveckling mer parallellt och i dialog med kunden bedriver systemutveckling. Den ses ofta som en vidareutveckling av Vattenfallsmetoden. Inom agil systemutveckling finns flera metoder och tekniker, till exempel RUP och SCRUM. Hos DL IT Konsult har vi lång erfarenhet av att jobba enligt SCRUM och tycker att denna metodik även lämpar sig väl till konsultuppdrag. Kunden får en större insyn och kan vara med och påverka under resans gång på ett mycket mera effektivt sätt. I slutändan sparar man oftast både tid och pengar. Vill ni veta mera om Agil utveckling så berättar vi gärna.

Vill ni veta mera? Kontakta oss på 0708 - 80 98 93 eller info@danielliljeberg.se

Företagsinformation

Du som kund skall inte behöva betala för något annat än kompetens och kvalietet. Dyra lyxkontor i centrala Stockholm och en armada av arbetare som du aldrig kommer utnyttja är inget du borde stå för.

Läs mer om vår filosofi, hur DL IT Konsult jobbar och hur vi uppstod. DL IT Konsult's filosofi.

Adress

DL IT Konsult
Gyllenskepps väg 19
370 30 Rödeby (Strax utanför Karlskrona)

E-post

info@danielliljeberg.se

Telefon

0708 - 80 98 93

Bankgiro

Bg: 4030763

Organisations nummer

800921-3318

Momsnr

SE800921331801